Lietuvos aukštoji jūreivystės mokykla LAJM: studijos Klaipėdoje - Kiti ištekliai

STUDIJOS | LAJM BIBLIOTEKA | Kiti ištekliai

Lietuvos mokslo žurnalai >>>

Lietuvos mokslinių periodinių leidinių sąraše su papildomais duomenimis pateikiama žinių tik apie recenzuojamus leidinius: leidinio prieiga, nuoroda į internetinį puslapį, ISSN, leidėjus, tarptautinių duomenų bazių sąrašus, kuriuose referuojamas leidinys.
 
Lietuvos standartizacijos departamento (LST) standartai Kataloge arba Virtualioje bibliotekoje
 
Biblioteka prenumeruoja Lietuvos standartizacijos departamento parengtus elektroninius standartus (originalius Lietuvos standartus, Europos standartus ir tarptautinius standartus perimtus kaip Lietuvos standartai). Informacija apie el. standartus atnaujinama kas mėnesį.
 
Lietuvos viešųjų bibliotekų LIBIS suvestinis katalogas >>>
  
Naudojimosi elektroniniais mokslo informacijos šaltiniais mokymo moduliai >>>
Projekto „eMoDB.LT3: Elektroninių mokslo duomenų bazių atvėrimas Lietuvai – trečiasis etapas“ įgyvendinimo metu siekiama užtikrinti galimybę mokslininkams ir kitiems tyrėjams savarankiškai ugdyti gebėjimus naudotis tarptautinėmis elektroninėmis mokslo duomenų bazėmis.