Lietuvos aukštoji jūreivystės mokykla LAJM: studijos Klaipėdoje - Skatinamosios stipendijos

STUDIJOS | Stipendijos ir parama | Skatinamosios stipendijos

Skatinamosios stipendijos skiriamos nuolatinės studijų formos pažangiems studentams, studijuojantiems valstybės finansuojamose studijų vietose ir esant pakankamam stipendijų fondui.

Jūrų laivavedybos ir Laivų energetinių įrenginių eksploatavimo studijų programų studentams gali būti mokamos ir tikslinės skatinamosios išmokos. Tikslinė skatinamoji išmoka – ne mažesnė kaip 1 BSI. Tikslinę skatinamąją išmoką gali gauti Jūrų laivavedybos ir Laivų energetinių įrenginių eksploatavimo studijų programų studentai, gaunantys skatinamąsias stipendijas, atsižvelgiant į jų studijų rezultatus ar kitus akademinius laimėjimus. Tikslinės skatinamosios išmokos skirstomos pasibaigus semestrui ir skiriamos vienam semestrui pagal praėjusios sesijos rezultatus.

Skatinamosios stipendijos yra šios:

1. Direktorato stipendija – 2 BSI

2. Bazinė stipendija– 1 BSI

BSI - bazinė socialinė išmoka (1BSI-38 Eur).

 

Plačiau apie skatinamąsias stipendijas, tikslines skatinamąsias išmokas ir jų skyrimą >>>

Dėl informacijos apie skatinamąsias stipendijas kreipkitės į studijų programas kuruojančias katedras.