Lietuvos aukštoji jūreivystės mokykla LAJM: studijos Klaipėdoje - Vardinės stipendijos

STUDIJOS | Stipendijos ir parama | Vardinės stipendijos

LAJM studentams yra skiriamos šios fondų ir vardinės stipendijos:

1. AMERIKOS LIETUVIŲ TAUTINĖS SĄJUNGOS (ALTS) BOSTONO SKYRIAUS STIPENDIJA (NUO 2001 M. IKI 2017)
Stipendija mokama kas mėnesį spalio-gegužės mėnesiais įskaitytinai jūrinių specialybių lietuvių tautybės geriausiai studijuojantiems, motyvuotiems studentams. Atsižvelgiant į gerus studijų rezultatus, studentui gali būti pratęstas stipendijos mokėjimas ir kitais studijų metais. Per stipendijos teikimo metus, ALTS stipendija buvo įteikta 68  LAJM studentams.
 
 
 2. KAPITONO ALGIRDO MITALO STIPENDIJA (NUO 2003 M. IKI DABAR)
Onos Mitalienės įsteigta vyro kapitono Algirdo Mitalo atminimui vardinė stipendija kasmet įteikiama pažangiam ir pareigingam pirmojo kurso studentui, kuriam ypatingai reikalinga materialinė parama (studentai iš mažas pajamas gaunančių šeimų, našlaičiai ir pan.). Būsimajam jūrininkui  stipendiją įteikia kapitono našlė Diplomų įteikimo šventės metu.
 
 
3. UAB „TRANSOCEAN LIETUVA“ STIPENDIJA (NUO 2012 M. IKI 2016)
Stipendija įteikiama geriausiai studijuojančiam Jūrų transporto logistikos technologijų studijų programos studentui. Įteikdamas 850 litų stipendiją, UAB „Transocean Lietuva“ marketingo direktorius, LAJM absolventas, Viačeslav Peganov, tradiciškai sveikina ir geriausius vadybininkus bei finansininkus įteikdamas atminimo dovanėles.
 
 
4. KLAIPĖDOS LOCMANŲ BROLIJOS STIPENDIJA (NUO 2013 M. IKI DABAR)
Klaipėdos Locmanų brolijos pirmininkas teikia stipendiją geriausiai studijuojančiam Jūrų laivavedybos studentui. Vienkartinė stipendija įteikiama kiekvieno semestro pabaigoje.
 
 
5. UAB „HOEGH LNG KLAIPĖDA“ STIPENDIJA (NUO 2014 M. IKI DABAR)
Stipendija skiriama geriausiai studijuojantiems visų LAJM studijų programų studentams. Kiekvieno semestro pabaigoje skiriamos šešios stipendijos pažangiems, pavyzdingo elgesio ir socialiai pozityviems ir aktyviems studentams bei metiniai Geriausio absolvento ir Geriausio dėstytojo apdovanojimai.
 
Visos stipendijos mokamos tik per banką, turintiems banko atsiskaitymo kortelę.
  
Išsamesnė informacija:
 
Karjeros ir komunikacijso skyrius (209 kab.)
El.paštas karjera@lajm.lt
telefonas (8-46) 410 310