STUDIJOS | Studijų aplinka | MATERIALIEJI IŠTEKLIAI | Laivo jėgainės treniruoklis

 Treniruoklis įrengtas 129 auditorijoje.

Realių laivo jėgainės procesų simuliavimas

Virtualus laivas, sujungiant su navigacijos treniruokliu