STUDIJOS | Studijų aplinka | MATERIALIEJI IŠTEKLIAI | Išgyvenimo jūroje laboratorija