Lietuvos aukštoji jūreivystės mokykla LAJM: studijos Klaipėdoje - Jūrininkų mokymo centro auditorija

STUDIJOS | Studijų aplinka | MATERIALIEJI IŠTEKLIAI | JMC auditorija