Lietuvos aukštoji jūreivystės mokykla LAJM: studijos Klaipėdoje - Studijų formos

STUDIJOS | Studijų formos

Galite rinktis studijas nuolatine forma arba ištęstine.

Nuolatinių studijų trukmė 3–4 metai.

* Nuolatinėse studijose galima rinktis tvarkaraščio formą:

- dieninė tvarkaraščio forma - akademiniai užsiėmimai vyksta dienos metu darbo dienomis.

- sesijinė tvarkaraščio forma - akademiniai užsiėmimai vyksta periodinėmis sesijomis, kurių metu darbas organizuojamas darbo dienomis ir savaitgaliais nuo 8 iki 20 valandos.

Ištęstinės studijos – tai puiki galimybė derinant darbinę veiklą ir studijas, įgyti aukštąjį išsilavinimą. Ištęstinės studijos organizuojamos mėnesio trukmės paskaitų ir egzaminų sesijomis - rudens ir pavasario. Atsižvelgiant į studentų poreikius, sesijų laikas kitiems studijų metams skelbiamas gegužės mėnesį. Taip sudaroma galimybė iš anksto susiplanuoti jūrinį plaukiojimą ar mokymosi atostogas. Esant poreikiui, sudaromos sąlygos studijuoti individualiu grafiku. Studentai, kurių darbo grafikas ir sesijos laikas sutampa, turi galimybę individualiai konsultuojantis su dėstytoju pasirengti ir atsiskaityti kitu laiku. Ištęstinių studijų formos Jūrų laivavedybos ir Laivų energetinių įrenginių eksploatavimo studijų programų pažangiems studentams sudaroma galimybė studijas baigti per 4,5 metų.