Lietuvos aukštoji jūreivystės mokykla LAJM: studijos Klaipėdoje - Kitos mokymo programos

JMC KURSAI | Kitos mokymo programos

Informacija ir registravimasis į kursus                    BENDRA INFORMACIJA

Lietuvos aukštoji jūreivystės mokykla (toliau - LAJM) vykdo šias, LAJM direktoriaus įsakymu patvirtintas, mokymo programas:

* Elementarioji pirmoji pagalba. Asmeninio išgyvenimo technikos ir darbo su gelbėjimosi plaustais pagrindai.

* Darbas su gelbėjimo valtimis.

* Darbo su gelbėjimosi plaustais.

* Priešgaisrinė sauga ir gaisrų gesinimo pagrindai.

* Uosto krovos terminalų valdymo treniruoklis.

* Laivų eismo tarnybos operatorių rengimas.

* Laivų eismo tarnybos operatorių kvalifikacijos kėlimas ir tobulinimas.