Lietuvos aukštoji jūreivystės mokykla LAJM: studijos Klaipėdoje - Informacija jūrininkams

JMC KURSAI | Informacija jūrininkams

Informacija ir registravimasis į kursus (registracija patvirtinama telefonu):
 • JMC 138 kab.
 • Internetu: Registruotis į kursus 
 • Tel. Nr.: +370 618 19 890, kursų specialistė Andžela Gertienė
 • Tel. Nr.: +370 46 397 250, kursų specialistė Andžela Gertienė
 • Tel. Nr.: +370 46 397 261, kursų sekretorė Asta Dževečkienė
 • El. paštu: kursai@lajm.lt
Svarbu! Registruojantis į kursus pagal pakartotiną mokymo programą privaloma pateikti turimą šių kursų baigimo liudjimą.
 
Kursai vykdomi kontaktiniu (LAJM JMC auditorijose ir treniruokliuose), nuotoliniu (konferenciniu ryšiu internetu) ir mišriuoju būdu (teorinis mokymas - nuotoliniu būdu, praktinis mokymas - kontaktiniu būdu).
Nuotoliniam mokymui klausytojams suteikiamas prisijungimas prie Nuotolinių kursų aplinkos.
 
Kursų klausytojai:
 • gali naudotis LAJM biblioteka ir kompiuteriais;
 • gali gauti leidimą statyti automobilius LAJM vidiniame kieme;
 • kursų laikotarpiu gali apsigyvendinti LAJM bendrabutyje, adresu Karklų g. 2/8, kreiptis tel. Nr. +370 46 410 242;
 • pertraukų metu yra vaišinami karštaisiais gėrimais;
 • gali naudotis LAJM bufeto paslaugomis nuo 09:00 val. iki 15:00 val.

Pagrindiniai dokumentai:

 • Lietuvos Respublikos jūrinių laipsnių suteikimo, jūrinio laipsnio diplomų, globalinės jūrų avarinio ryšio saugumo sistemos radijo ryšio operatoriaus diplomų, jūrinio laipsnio kvalifikacijos liudijimų, šių dokumentų išdavimo ir pripažinimo patvirtinimų ir specialiųjų liudijimų išdavimo jūrininkams taisyklės >>>
 • 1978 m. Tarptautinė konvencija dėl jūrininkų rengimo, atestavimo ir budėjimo normatyvų  >>>
 • Vidaus vandenų transporto specialistų rengimo taisyklės >>>
 • Motorinių pramoginių laivų laivavedžių rengimo, kompetencijos įgijimo ir kvalifikacijos dokumentų išdavimo nuostatai >>>
 • Jungtinių Tautų Europos ekonomikos komisijos Europos vidaus vandenų kelių laivybos taisyklės >>>
 • Lietuvos Respublikos vidaus vandens transporto kodeksas  >>>