Lietuvos aukštoji jūreivystės mokykla LAJM: studijos Klaipėdoje - Informacija visiems jūrininkams

JMC KURSAI | Informacija visiems jūrininkams | Informacija visiems jūrininkams

Informacija ir registravimasis į kursus                    BENDRA INFORMACIJA
 
Specialus gaisrų gesinimas (STCW poskyrio A-VI/3 lentelė A-VI/3).
 
Tie jūrininkai, kuriems paskiriama vadovauti gaisrų gesinimo operacijoms, privalo būti sėkmingai baigę specialų gaisrų gesinimo rengimą, kuriame dėmesys visų pirma skiriamas organizavimui, taktikai ir vadovavimui, ir privalo įrodyti, jog jie yra kompetentingi vykdyti A-VI/3 lentelės 1 skiltyje nurodytas pareigas, užduotis ir įsipareigojimus tam, kad būtų efektyviai vadovaujama gaisrų gesinimo operacijoms laive.
 
Pilno kurso mokymo programai PRIVALOMA pateikti specialųjį liudijimą "Asmeninio išgyvenimo technika, priešgaisrinė sauga ir gaisrų gesinimas, pirmosios pagalbos suteikimo pagrindai, asmeninis saugumas ir socialinė atsakomybė (STCW poskyrio A-VI/1 lentelės A-VI/1-1, A-VI/1-2, A-VI/1-3 ir A-VI/1-4 lentelės)".
 
Specialųjį liudijimą išduoda LTSA.
 
Pilno kurso trukmė - 32 val.            Kaina 390 EUR
 
   Kursų datos             Registruotis į kursus
 
Pakartotinio kurso trukmė - 14 val.  Kaina 310 EUR
 
  Kursų datos             Registruotis į kursus
 
 
GALERIJA