Lietuvos aukštoji jūreivystės mokykla LAJM: studijos Klaipėdoje - Informacija visiems jūrininkams

JMC KURSAI | Informacija visiems jūrininkams | Informacija visiems jūrininkams

Informacija ir registravimasis į kursus                    BENDRA INFORMACIJA
 
* Asmeninio išgyvenimo technika, priešgaisrinė sauga ir gaisrų gesinimas, pirmosios pagalbos suteikimo pagrindai, asmeninis saugumas ir socialinė atsakomybė (STCW poskyrio A-VI/1 lentelės A-VI/1-1, A-VI/1-2, A-VI/1-3 ir A-VI/1-4 lentelės).
 
Visi asmenys, įsidarbinantys ar priimami dirbti jūrų laive ir kurie nėra keleiviai, prieš paskiriant jiems užduotis laive, privalo baigti aprobuotą supažindinimo kursą dėl asmeninio išgyvenimo technikos.

Bet kurie jūrininkai, įsidarbinantys arba priimami dirbti į bet kurias su šio laivo veikla susijusias pareigas kaip laivo įgulos nariai, kuriems numatytos saugos arba taršos prevencijos užduotys, prieš paskiriant jiems užduotis laive, privalo turėti aprobuotą pradinį parengimą arba būti baigę apmokymą dėl:

1) asmeninio išgyvenimo technikos, kaip nurodyta A-VI/1-1 lentelėje,

2) priešgaisrinės apsaugos ir gaisrų gesinimo, kaip nurodyta A-VI/1-2 lentelėje,

3) pirmosios pagalbos suteikimo pagrindų, kaip nurodyta A-VI/1-3 lentelėje,

4) asmens saugos ir socialinės atsakomybės, kaip nurodyta A-VI/1-4 lentelėje.

 

Specialųjį liudijimą išduoda LTSA.
 
Pilno kurso trukmė - 68 val.      Kaina 450 EUR
 
 
Pakartotinio kurso trukmė - 20 val.  Kaina 340 EUR
 
  Kursų datos             Registruotis į kursus
 
 
GALERIJA