Lietuvos aukštoji jūreivystės mokykla LAJM: studijos Klaipėdoje - Informacija visiems jūrininkams

JMC KURSAI | Informacija visiems jūrininkams | Informacija visiems jūrininkams

Informacija ir registravimasis į kursus                    BENDRA INFORMACIJA
 
  Darbas su greitaeigėmis gelbėjimo valtimis (STCW poskyrio A-VI/2 lentelė A-VI/2-2)
 
Kiekvienas asmuo, kandidatuojantis gauti tinkamumo liudijimą, leidžiantį naudoti ir valdyti greitaeiges gelbėjimo valtis, privalo įrodyti, kad jis yra kompetentingas vykdyti A-VI/2-2 lentelės 1 skiltyje nurodytas pareigas, užduotis ir įsipareigojimus tam, kad avarinių situacijų metu galėtų nuleisti į vandenį greitaeigę gelbėjimo valtį ir ją valdyti.
 
Pilno kurso trukmė - 26 val.             Kursų datos             Registruotis į kursus
 
Pakartotinio kurso trukmė - 11 val.  Kursų datos             Registruotis į kursus
 
 
GALERIJA