Lietuvos aukštoji jūreivystės mokykla LAJM: studijos Klaipėdoje - Informacija visiems jūrininkams

JMC KURSAI | Informacija visiems jūrininkams | Informacija visiems jūrininkams

Informacija ir registravimasis į kursus                    BENDRA INFORMACIJA
 
  Darbas su greitaeigėmis gelbėjimo valtimis (STCW poskyrio A-VI/2 lentelė A-VI/2-2)
 
Kiekvienas asmuo, kandidatuojantis gauti tinkamumo liudijimą, leidžiantį naudoti ir valdyti greitaeiges gelbėjimo valtis, privalo įrodyti, kad jis yra kompetentingas vykdyti A-VI/2-2 lentelės 1 skiltyje nurodytas pareigas, užduotis ir įsipareigojimus tam, kad avarinių situacijų metu galėtų nuleisti į vandenį greitaeigę gelbėjimo valtį ir ją valdyti.
 
Specialųjį liudijimą išduoda LTSA.
 
Pilno kurso mokymo programai PRIVALOMA pateikti specialųjį liudijimą "Darbas su gelbėjimosi valtimis bei plaustais ir gelbėjimo valtimis (išskyrus greitaeiges gelbėjimo valtis) (STCW poskyrio A-VI/2 lentelė A-VI/2-1)".
 
Pilno kurso trukmė - 26 val.            Kaina 384 EUR
 
 
Pakartotinio kurso trukmė - 11 val.  Kaina 300 EUR
 
  Kursų datos             Registruotis į kursus
 
 
GALERIJA