Lietuvos aukštoji jūreivystės mokykla LAJM: studijos Klaipėdoje - Informacija visiems jūrininkams

JMC KURSAI | Informacija visiems jūrininkams | Informacija visiems jūrininkams

Informacija ir registravimasis į kursus                    BENDRA INFORMACIJA
 
* Medicininė priežiūra (STCW poskyrio A-VI/4 lentelė A-VI/4-2).
 
Kiekvienas jūrininkas, kuriam paskiriama atsakomybė už medicininę priežiūrą laive, privalo įrodyti, jog jis yra kompetentingas vykdyti A-VI/4-2 lentelės 1 skiltyje nurodytas pareigas, užduotis ir įsipareigojimuss tam, kad paprastai laive galinčių atsitikti nelaimingų atsitikimų arba susirgimų atvejais galėtų imtis neatidėliotinų efektyvių veiksmų.
 
Pilno kurso trukmė - 46,5 val.           Kursų datos             Registruotis į kursus
 
Pakartotinio kurso trukmė - 20 val.  Kursų datos             Registruotis į kursus
 
 
GALERIJA