Lietuvos aukštoji jūreivystės mokykla LAJM: studijos Klaipėdoje - Informacija visiems jūrininkams

JMC KURSAI | Informacija visiems jūrininkams | Informacija visiems jūrininkams

Informacija ir registravimasis į kursus                    BENDRA INFORMACIJA
 
* Medicininė priežiūra (STCW poskyrio A-VI/4 lentelė A-VI/4-2).
 
Kiekvienas jūrininkas, kuriam paskiriama atsakomybė už medicininę priežiūrą laive, privalo įrodyti, jog jis yra kompetentingas vykdyti A-VI/4-2 lentelės 1 skiltyje nurodytas pareigas, užduotis ir įsipareigojimus laive galinčių atsitikti nelaimingų atsitikimų arba susirgimų atvejais, imtis neatidėliotinų efektyvių veiksmų.
 
Pilno kurso mokymo programai PRIVALOMA pateikti specialųjį liudijimą "Pirmoji medicinos pagalba (STCW poskyrio A-VI/4 lentelė A-VI/4-1)".
 
Specialųjį liudijimą išduoda LTSA.
 
 
Pilno kurso trukmė - 46,5 val.          Kaina 360 EUR 
 
 
Pakartotinio kurso trukmė - 20 val.   Kaina 290 EUR
 
  Kursų datos             Registruotis į kursus
 
 
 
GALERIJA