Lietuvos aukštoji jūreivystės mokykla LAJM: studijos Klaipėdoje - Informacija visiems jūrininkams

JMC KURSAI | Informacija visiems jūrininkams | Informacija visiems jūrininkams

Informacija ir registravimasis į kursus                    BENDRA INFORMACIJA
 
Pirmoji medicinos pagalba (STCW poskyrio A-VI/4 lentelė A-VI/4-1).
 

 Kiekvienas jūrininkas, kuriam paskiriama teikti laive pirmąją medicinos pagalbą, privalo įrodyti, kad jis yra kompetentingas vykdyti A-VI/4-1 lentelės 1 skiltyje nurodytas pareigas, užduotis ir įsipareigojimus tam, kad paprastai galinčių laive atsitikti nelaimingų atsitikimų arba susirgimų atvejais galėtų imtis neatidėliotinų efektyvių veiksmų.

 
Pilno kurso trukmė - 31 val.             Kursų datos             Registruotis į kursus
 
Pakartotinio kurso trukmė - 17 val.  Kursų datos             Registruotis į kursus
 
 
GALERIJA