Lietuvos aukštoji jūreivystės mokykla LAJM: studijos Klaipėdoje - Informacija visiems jūrininkams

JMC KURSAI | Informacija visiems jūrininkams | Informacija visiems jūrininkams

Informacija ir registravimasis į kursus                    BENDRA INFORMACIJA
 
Pirmoji medicinos pagalba (STCW poskyrio A-VI/4 lentelė A-VI/4-1).
 

 Kiekvienas jūrininkas, kuriam paskiriama teikti laive pirmąją medicinos pagalbą, privalo įrodyti, kad jis yra kompetentingas vykdyti A-VI/4-1 lentelės 1 skiltyje nurodytas pareigas, užduotis ir įsipareigojimus galinčių laive atsitikti nelaimingų atsitikimų arba susirgimų atvejais, imtis neatidėliotinų efektyvių veiksmų.

 
Pilno kurso mokymo programai PRIVALOMA pateikti specialųjį liudijimą "Asmeninio išgyvenimo technika, priešgaisrinė sauga ir gaisrų gesinimas, pirmosios pagalbos suteikimo pagrindai, asmeninis saugumas ir socialinė atsakomybė (STCW poskyrio A-VI/1 lentelės A-VI/1-1, A-VI/1-2, A-VI/1-3 ir A-VI/1-4 lentelės)".
 
 
Specialųjį liudijimą išduoda LTSA.
 
Pilno kurso trukmė - 31 val.              Kaina 250 EUR     
 
 
Pakartotinio kurso trukmė - 17 val.    Kaina 200 EUR
 
  Kursų datos             Registruotis į kursus
 
 
 
GALERIJA