Lietuvos aukštoji jūreivystės mokykla LAJM: studijos Klaipėdoje - Informacija visiems jūrininkams

JMC KURSAI | Informacija visiems jūrininkams | Informacija visiems jūrininkams

Informacija ir registravimasis į kursus                    BENDRA INFORMACIJA
 
Laivo apsaugos pareigūnas (STCW poskyrio A-VI/5 lentelė A-VI/5 ir poskyrio A-VI/6 lentelės A-VI/6 1 ir 2).
 
Šie kursai numato suteikti žinias asmenims, kurie vadovaujantis 1978 m. Tarptautinės konvencijos Dėl jūrininkų rengimo, atestavimo ir budėjimo normatyvų su pataisomis Kodekso A-VI/5, A-VI/6 1 ir 2  skyrių reikalavimais, gali būti paskirti laivo apsaugos pareigūnais, atsakingais už laivo apsaugą, ypatingai, įdiegiant ir vykdant laivo apsaugos planą ir glaudžiai bendradarbiaujant su Kompanijos apsaugos bei Uosto terminalų apsaugos pareigūnais.
 
Specialųjį liudijimą išduoda LTSA.
Galiojimas - neterminuotas.
 
 
Pilno kurso trukmė - 16 val.           Kaina 139 EUR
 
 
Pakartotinio kurso trukmė - 8 val.   Kaina 122 EUR
 
  Kursų datos             Registruotis į kursus
 
 
 
GALERIJA