Lietuvos aukštoji jūreivystės mokykla LAJM: studijos Klaipėdoje - Laivo mašinų skyriaus specialistams

JMC KURSAI | Laivo mašinų skyriaus specialistams | Laivo mašinų skyriaus specialistams

Informacija ir registravimasis į kursus                    BENDRA INFORMACIJA
 
* Elektromechanikų kvalifikacijos tobulinimas (STCW skyriai A-III/6 ir B-III/6)

 

Diplomą išduoda LTSA. LAJM išduoda kursų baigimo pažymėjimą. Informacija apie diplomo išdavimą - https://ltsa.lrv.lt/lt/veiklos-sritys/vandens-transportas/juru-transportas/jurininku-diplomavimas

 

Kurso trukmė - 32 val.             Kaina 270 EUR.   
 

     Kursų datos             Registruotis į kursus