Lietuvos aukštoji jūreivystės mokykla LAJM: studijos Klaipėdoje - Personalui, atsakingam už radijo ryšį

JMC KURSAI | Personalui, atsakingam už radijo ryšį | Personalui, atsakingam už radijo ryšį

Informacija ir registravimasis į kursus                    BENDRA INFORMACIJA
  
* Globalinės jūrų avarinio ryšio ir saugumo sistemos bendrosios paskirties radijo ryšio operatorius (turintiems GJARSS ribotos paskirties radijo ryšio operatoriaus kvalifikaciją) (from ROC to GOC for GMDSS).
 
Kursų mokymo programa skirta klausytojams, atsakingiems už radijo ryšį nelaimės, skubos, saugumo ir komercinės informacijos apsikeitimo atvejais, norintiems dirbti arba dirbantiems laivuose bei specialios paskirties kranto tarnybose, kuriose įrengta GMDSS įranga, aprūpinanti radijo ryšį GMDSS rajonuose A2, A3 ir A4.
 
Atvykus į mokymus PRIVALOMA pateikti "Globalinės jūrų avarinio ryšio ir saugumo sistemos (angl. ROC for GMDSS) ribotos paskirties radijo ryšio operatorius (STCW poskyrio A-IV/2 lentelė A-IV/2)" diplomą.
 
 
Diplomą išduoda LTSA. LAJM išduoda kursų baigimo pažymėjimą.
 
 Kurso trukmė - 62 val.      Kaina 650 EUR.