Lietuvos aukštoji jūreivystės mokykla LAJM: studijos Klaipėdoje - Jūrininkams, dirbantiems specialaus tipo laivuose

JMC KURSAI | Jūrininkams, dirbantiems specialaus tipo laivuose | Jūrininkams, dirbantiems specialaus tipo laivuose

Informacija ir registravimasis į kursus                    BENDRA INFORMACIJA
 
* Aukštos įtampos energijos sistemų saugaus eksploatavimo pradinis rengimas (STCW poskyriai A-III/1, A-III/2, A-III/3, A-III-6 ir B-III/2).
 
Kursų mokymo programa skirta asmenims (angl. Authorised Person – AP), kurie pagal darbo pobūdį gali būti įpareigoti atlikti aukštos įtampos įrenginių techninės būklės patikrą ir kurių saugus darbas užtikrinamas ribotos prieigos leidimu (angl. Lititation of Access - LOA).
 
Pažymą (liudijimą) apie kursų baigimą išduoda Lietuvos aukštoji jūreivystės mokykla.
Galiojimas - neterminuotas.
 
 Pilno kurso trukmė - 8 val.          Kaina 150 EUR.