Lietuvos aukštoji jūreivystės mokykla LAJM: studijos Klaipėdoje - Jūrininkams, dirbantiems specialaus tipo laivuose

JMC KURSAI | Jūrininkams, dirbantiems specialaus tipo laivuose | Jūrininkams, dirbantiems specialaus tipo laivuose

Informacija ir registravimasis į kursus                    BENDRA INFORMACIJA
 
* Aukštos įtampos energijos sistemų saugaus eksploatavimo specialus rengimas (STCW poskyriai A-III/1, A-III/2, A-III/3, A-III-6 ir B-III/2).
 

Kursų mokymo programa skirta patobulinti esamas teorines žinias bei praktinius įgūdžius asmenims, siekiantiems aukštesnio lygio (vyresniojo) įgalioto asmens (angl. Senior Authorised Person - SAP) kompetencijos.

Pažymą (liudijimą) apie kursų baigimą išduoda Lietuvos aukštoji jūreivystės mokykla.

Galiojimas - neterminuotas.

  
Pilno kurso trukmė - 32 val.          Kaina 600 EUR.