Lietuvos aukštoji jūreivystės mokykla LAJM: studijos Klaipėdoje - Jūrininkams, dirbantiems specialaus tipo laivuose

JMC KURSAI | Jūrininkams, dirbantiems specialaus tipo laivuose | Jūrininkams, dirbantiems specialaus tipo laivuose

Informacija ir registravimasis į kursus                    BENDRA INFORMACIJA
 
 * Pradinis parengimas darbui laivuose, kuriems taikomas IGF kodeksas (STCW poskyrio A-V/3 lentelė A-V/3-1).
 
Mokymo programa skirta jūrininkams, kuriems paskirtos konkrečios užduotys, susijusios su dujų ar kito žemos pliūpsnio temperatūros kuro naudojimu, vykdant šio kuro naudojimo priežiūrą ar imantis veiksmų susidarius avarinei situacijai, susijusiai su minėtu kuru laivuose, kuriems taikomas laivų, naudojančių dujas ar kitą žemos pliūpsnio temperatūros kurą, saugos kodeksas (toliau - IGF kodeksas).
 
Specialųjį liudijimą išduoda LTSA.
 
Pilno kurso trukmė - 24 val.              Kaina 370 EUR.    
 
 
Pakartotinio kurso trukmė - 16 val.    Kaina 250 EUR.
 
 
 
 
GALERIJA