Lietuvos aukštoji jūreivystės mokykla LAJM: studijos Klaipėdoje - Jūrininkams, dirbantiems specialaus tipo laivuose

JMC KURSAI | Jūrininkams, dirbantiems specialaus tipo laivuose | Jūrininkams, dirbantiems specialaus tipo laivuose

Informacija ir registravimasis į kursus                    BENDRA INFORMACIJA
 
* Naftos tanklaivių krovimo specialus rengimas (STCW poskyrio A-V/1-1-2 lentelė A-V/1-1-2).
 
Mokymo programa skirta laivų kapitonams, vyresniesiems kapitono padėjėjams, vyriausiesiems mechanikams, antriesiems mechanikams ir visiems kitiems asmenims, tiesiogiai atsakingiems už naftos tanklaivių krovinio pakrovimą ir iškrovimą, gabenamo krovinio priežiūrą, krovinio tvarkymą, tankų valymą arba kitus su kroviniu susijusius veiksmus naftos tanklaiviuose.
 
Pilno kurso mokymo programai PRIVALOMA pateikti 3 mėnesių darbo stažą naftos tanklaiviuose.
 
Pilno kurso trukmė - 54 val.             Kaina 351 EUR
 
 
Pakartotinio kurso trukmė - 30 val.    Kaina 195 EUR
 
 
 
GALERIJA