Lietuvos aukštoji jūreivystės mokykla LAJM: studijos Klaipėdoje - Jūrininkams, dirbantiems specialaus tipo laivuose

JMC KURSAI | Jūrininkams, dirbantiems specialaus tipo laivuose | Jūrininkams, dirbantiems specialaus tipo laivuose

Informacija ir registravimasis į kursus                    BENDRA INFORMACIJA
 
Tiesiogiai keleivius jiems skirtose patalpose aptarnaujančio personalo saugumo įgūdžių, minios valdymo, krizių valdymo ir žmonių elgesio visuose keleiviniuose laivuose (STCW poskyrio A-V/2 lentelės A-V/2-2-4).
 
Mokymo programa skirta kapitonams, vadovaujančios sudėties, eiliniams jūrininkams ir kitam personalui, kurie vadovaujantis 1978 m. Tarptautinės konvencijos dėl jūrininkų rengimo, atestavimo ir budėjimo normatyvų, su paskutiniais pakeitimais, (toliau – STCW), STCW kodekso A-V/2- 2, 3, 4 skyrių reikalavimais, privalo užtikrinti pasiruošimą keleivių srautų valdymui, personalo pasiruošimą saugiai keleivių priežiūrai ir jų aptarnavimui keleiviniuose laivuose bei žmonių elgesio valdymą avarinėse situacijose.
 
Specialųjį liudijimą išduoda LTSA.
 
Registruojantis į pilną kursą PRIVALOMA pateikti "Asmeninio išgyvenimo technika, priešgaisrinė sauga ir gaisrų gesinimas, pirmosios pagalbos suteikimo pagrindai, asmeninis saugumas ir socialinė atsakomybė (STCW poskyrio A-VI/1 lentelės A-VI/1-1, A-VI/1-2, A-VI/1-3 ir A-VI/1-4 lentelės)".
 
Pilno kurso trukmė - 32 val.             Kaina 260 EUR      
 
 
 Pakartotinio kurso trukmė - 10 val.  Kaina 120 EUR
 
 
 
 
GALERIJA