Lietuvos aukštoji jūreivystės mokykla LAJM: studijos Klaipėdoje - Jūrininkams, dirbantiems specialaus tipo laivuose

JMC KURSAI | Jūrininkams, dirbantiems specialaus tipo laivuose | Jūrininkams, dirbantiems specialaus tipo laivuose

Informacija ir registravimasis į kursus                    BENDRA INFORMACIJA
 
Keleivių saugumo, krovinių saugumo ir laivo korpuso sandarumo užtikrinimo visuose keleiviniuose laivuose (STCW poskyrio A-V/2 lentelė A-V/2-5).
 
Mokymo programa skirta kapitonams, vadovaujančios sudėties, eiliniams jūrininkams ir kitam personalui, kurie vadovaujantis 1978 m. Tarptautinės konvencijos dėl jūrininkų rengimo, atestavimo ir budėjimo normatyvų, su paskutiniais pakeitimais (toliau – STCW), STCW kodekso A-V/2-5 skyriaus reikalavimais, privalo užtikrinti keleivių ir krovinių saugumą bei laivo korpuso vandeniui sandarumo užtikrinimą.
 
Specialųjį liudijimą išduoda LTSA.
 
 
Kurso trukmė - 7 val.     Kaina 110 EUR
                   
 
 
 
GALERIJA