Lietuvos aukštoji jūreivystės mokykla LAJM: studijos Klaipėdoje - Jūrininkams, dirbantiems specialaus tipo laivuose

JMC KURSAI | Jūrininkams, dirbantiems specialaus tipo laivuose | Jūrininkams, dirbantiems specialaus tipo laivuose

Informacija ir registravimasis į kursus                    BENDRA INFORMACIJA
 
* Laivų turbininių įrenginių valdymas (STCW poskyriai A-III/1, A-III/2 ir A-III/3).
 
Mokymo programa skirta pakelti kvalifikaciją ir įgyti teorinių bei praktinių įgūdžių, valdant laivų dujų ir garo turbininius įrenginius. Mokymo programa susideda iš 2 modulių – „Laivų garo turbinos ir jų valdymas“ ir „Laivų dujų turbinos ir jų valdymas“, kurie atitinka laivo įgulos laivo mašinų skyriaus vadovaujančių specialistų (mechanikų) funkcijas laive.
 
Diplomą be apribojimų išduoda LTSA, pateikus kursų baigimo pažymą iš LAJM.
 
Pilno kurso trukmė - 26 val.       Kaina 375 EUR