Lietuvos aukštoji jūreivystės mokykla LAJM: studijos Klaipėdoje - Jūrų laivavedyba

STUDIJUOK LAJM | JŪRŲ LAIVAVEDYBA

Lietuvos aukštoji jūreivystės mokykla - laivavedybaŠiuolaikinės pasaulinės laivybos rinkos tendencijos yra tiesiogiai susijusios su pasaulinės skaitmenizacijos procesais, todėl ir laivyboje didelį pagreitį įgauna laivo valdymo funkcijų automatizavimo sprendimai, o  laivuose diegiamos  modernios kompiuterizuotos navigacijos sistemos, kuriomis valdyti laivus gebės šios studijų programos absolventai, jūrininkai laivavedžiai, būsimieji laivų kapitonai.
 
Įvykdžius studijų programą yra suteikiami technologijų mokslų profesinio bakalauro laipsnis ir laivavedžio kvalifikacija.
Praktikos metu surinkus 12 mėn.  jūrinio plaukiojimo darbo stažą,  suteikiamas jūrinis laipsnis ir išduodamas jūrinio laipsnio diplomas. Baigusiems Jaunesniųjų karininkų vadų mokymus (JKVM) - suteikiamas atsargos leitenanto laipsnis. 

Rinkis studijas Klaipėdoje - Lietuvos aukštojoje jūreivystės mokykloje!