STUDIJUOK LAJM | JŪRŲ LAIVAVEDYBA | PRAKTIKA

Jūrų laivavedybos plaukiojimo praktika yra sudėtinė jūrų laivavedybos studijų programos dalis

 

Jūrų laivavedybos plaukiojimo praktika atliekama du kartus: po 2 ir po 3 kurso. 

Plaukiojimo praktika reiškia, kad numatytą studijų laiką studentas praleidžia jūroje.

Minimali plaukiojimo praktikos trukmė, kuri yra reikalinga kvalifikacijai įgyti - 8 mėnesiai. 

Tačiau studijų metu studentams yra sudaryta galimybė atlikti 12 mėnesių plaukiojimo praktiką:
baigęs studijas absolventas šiuo atveju  įgyja ne tik profesinę laivavedžio kvalifikaciją, bet taip pat 
gali pradėti dirbti laive laivavedžio pareigose.

Jeigu studentas studijų metu atliko tik 8 mėnesių plaukiojimo praktiką, bet  nori įgyti galimybę
pradėti dirbti laivavedžio pareigose
, jam yra sudaroma galimybė per 1 metus nuo studijų
baigimo išvykti į 4 mėnesių trukmės stažuotę

  Lietuvos aukštoji jūreivystės mokykla - laivavedyba

Jaunesniųjų karininkų vadų mokymų (JKVM) klausytojai atlieka 2 mėnesių trukmės praktiką Lietuvos kariuomenės Karinių pajėgų kariniuose laivuose. Ši praktika yra plaukiojimo praktikos dalis ir yra įskaitoma į bendrą plaukiojimo praktikos trukmę.

Praktikos vieta. Jūrinio plaukiojimo praktika yra atliekama tarptautinėse įgulose įvairiuose
pasaulio laivuose ir įvairiuose plaukiojimo regionuose.

Praktikos metu visi studentai gauna stipendiją arba atlyginimą.

Praktikos vieta paprastai tampa ir darbo vieta - ją padeda užsitikrinti geros rekomendacijos
iš praktikos vietos laivo kapitono.

   Lietuvos aukštoji jūreivystės mokykla - laivavedyba