Lietuvos aukštoji jūreivystės mokykla LAJM: studijos Klaipėdoje - Praktika JL

STUDIJUOK LAJM | JŪRŲ LAIVAVEDYBA | PRAKTIKA

Jūrinio plaukiojimo praktika yra sudėtinė studijų programos "Jūrų laivavedyba" dalis

 

Jūrinio plaukiojimo praktika skirta įgyti profesinius įgūdžius ir  pasirengti profesinei karjerai. Per studijų laikotarpį yra numatytos dvi praktikos - Profesinės veiklos jūrinio plaukiojimo praktika (po 2 kurso) ir Baigiamoji jūrinio plaukiojimo praktika (po 3 kurso).

Studijų laiką, numatytą praktikoms, studentas praleidžia jūroje.

Studijų metu studentams sudaroma galimybė atlikti 12 mėnesių plaukiojimo praktiką ir įgyti ne trumpesnį kaip 12 mėn. darbo laivo denyje stažą. Baigus studijas ir studijų metu surinkus 12 mėn. darbo  laivo denyje stažą, suteikiamas budinčiojo kapitono padėjėjo laivų, kurių BT 500 ir daugiau jūrinis laipsnis ir išduodamas jūrinio laipsnio diplomas.  

Minimali jūrinio plaukiojimo praktikos trukmė - 8 mėnesiai. Tik atlikus 8 mėn. praktiką, galima baigti studijas ir laikyti  baigiamąjį kvalifikacinį egzaminą.

Jeigu studentas studijų metu surinko trumpesnį nei 12 mėn. darbo stažą ir siekia įgyti jūrinio laipsnio diplomą,  jam yra sudaroma galimybė  surinkti trūkstamą darbo stažą laive per vienerius metus po studijų baigimo, išvykstant į stažuotę

  Lietuvos aukštoji jūreivystės mokykla - laivavedyba

Jaunesniųjų karininkų vadų mokymų (JKVM) klausytojai atlieka 2 mėnesių trukmės praktiką Lietuvos kariuomenės Karinių pajėgų kariniuose laivuose. Ši praktika yra plaukiojimo praktikos dalis ir yra įskaitoma į bendrą plaukiojimo praktikos trukmę.

Praktikos vieta. Jūrinio plaukiojimo praktika yra atliekama tarptautinėse įgulose įvairiuose
pasaulio laivuose ir įvairiuose plaukiojimo regionuose.

Praktikos metu visi studentai gauna stipendiją arba atlyginimą.

Praktikos vieta paprastai tampa ir darbo vieta - ją padeda užsitikrinti geros rekomendacijos
iš praktikos vietos laivo kapitono.

   Lietuvos aukštoji jūreivystės mokykla - laivavedyba