Lietuvos aukštoji jūreivystės mokykla LAJM: studijos Klaipėdoje - JTLT-studijos

STUDIJUOK LAJM | JŪRŲ TRANSPORTO LOGISTIKOS TECHNOLOGIJOS | STUDIJOS

 

Jūrų transporto logistikos technologijų studijos vyksta Klaipėdoje! 
Praktiką galima atlikti bet kurioje su jūrų transporto logistika susijusiose įmonėje!

Studijų trukmė:

  • nuolatinių studijų -  3 metai (studijų programa vykdoma lietuvių, anglų, rusų k.). 

Galimos šios paskaitų tvarkaraščio formos:

dieninė - paskaitos vyksta kiekvieną darbo dieną;

sesijinė - paskaitos vyskta kas antrą penktadienį, šeštadienį.

Pagrindiniai dalykai:

  • Bendrojo koleginio lavinimo dalykai:  Jūrinė anglų kalba; Darnios logistikos mentalitetas; Verslo darnos kultūra; Filosofija; Politikos mokslų pagrindai; Vakarų Europos kultūros istorija (pasirenkamieji); Antroji užsienio kalba pradedantiesiems A1, A2 lygmuo (rusų, ispanų, vokiečių).
  • Studijų krypties dalykai: Taikomoji matematika, Logistikos informacinės technologijos, Jūrų transporto logistikos įvadas, Jūrų uostų ir jūrų transporto technologijų pagrindai, Civilinė ir darbo sauga uoste,  Jūrų krovinių logistikos technologijos, Sandėliavimo ir atsargų logistikos technologijos, Tarptautinės tiekimo grandinės modeliavimas, Jūrų transporto logistikos informacinės sistemos, Technologijų taikomųjų tyrimų ir projektų metodologija, Jūrų transporto/ intermodalinio transporto technologijos ir kt.
Daugiau informacijos AIKOS sistemoje>>
 
Papildomos galimybės:
  • pareiškus norą ir praėjus atrankos procedūrą galima lankyti Lietuvos kariuomenės
    Karinių jūrų pajėgų organizuojamus Jaunesniųjų karininkų vadų mokymus (JKVM);
  • pareiškus norą ir praėjus atrankos procedūrą galima studijuoti užsienio partnerių
    aukštosiose mokyklose pagal Erasmus+ programą
Dėstytojai: laivybos, jūrų uosto technologijų, tarptautinės logistikos, uosto valdymo ir jūrų ekonomikos srities tyrėjai, mokslininkai bei praktikai, savo žinias grindžiantys profesinės veiklos patirtimi uosto įmonėse.

Dalis studijų programos dalykų vyksta  realią jūrų uosto krovos terminalų veiklą ir Klaipėdos uosto krovinių bei laivų informacines sistemas imituojančiuose elektroniniuose treniruokliuose, kompiuterizuoto mokymo  auditorijose.

Yra galimybė gyventi moderniame LAJM bendrabutyje >>

Lietuvos aukštoji jūreivystės mokykla - jūrų transporto logistikos technologijos

 

Lietuvos aukštoji jūreivystės mokykla - jūrų transporto logistikos technologijos