Lietuvos aukštoji jūreivystės mokykla LAJM: studijos Klaipėdoje - Stojamasis Balas JTLT

STUDIJUOK LAJM | JŪRŲ TRANSPORTO LOGISTIKOS TECHNOLOGIJOS | KONKURSINIS BALAS

Kokį egzaminą pasirinkti?

 

Lietuvos aukštoji jūreivystės mokykla - laivavedybaRenkantis technologijų mokslų krypties studijų programą "Jūrų transporto logistikos technologijos"  konkursinį balą sudaro
tokie brandos egzaminų (atestato dalykų) arba metinių pažymių įvertinimai ir svoris >>> 

Lietuvos aukštoji jūreivystės mokykla - jūrų transporto logistikos technologijos

Kokias sąlygas reikia išpildyti valstybės finansuojamai studijų vietai gauti?

Pretenduojant studijuoti valstybės finansuojamoje vietoje reikia atitikti tokius kriterijus:

  • būti išlaikius tris valstybinius egzaminus -lietuvių kalbos, matematikos ir stojančiojo laisvai pasirinktą;
  • penkių dalykų geriausių metinių įvertinimų aritmetinis vidurkis, kuris, suapvalintas iki sveiko skaičiaus, turi būti ne mažesnis negu 6 (skaityti daugiau >>>).

 

Į valstybės finansuojamas studijų vietas gali būti priimti asmenys, kurių konkursinis balas yra ne žemesnis nei 4,3

 

Pretenduojant studijuoti valstybės nefinansuojamoje vietoje reikia atitikti tokius kriterijus:

Lietuvos aukštoji jūreivystės mokykla - jūrų transporto logistikos technologijos
  • būti išlaikius vieną bet kurio dalyko valstybinį brandos egzaminą, kai vidurinis išsilavinimas įgytas 2018 m. ir vėliau;
  •  turėti vidurinį išsilavinimą patvirtinantį dokumentą, kai vidurinis išsilavinimas įgytas 2017 m. ir anksčiau.
  • mažiausias konkursinis balas - 1,0.