Lietuvos aukštoji jūreivystės mokykla LAJM: studijos Klaipėdoje - Laivų elektros įrenginių eksploatavimas

STUDIJUOK LAJM | LAIVŲ ELEKTROS ĮRENGINIŲ EKSPLOATAVIMAS

Lietuvos aukštoji jūreivystės mokykla -laivų elektros įrenginių eksploatavimas

Puiki galimybė baigus studijų programą „Laivų elektros įrenginių eksploatavimas“ tapti itin paklausiu specialistu, kuris saugiai eksploatuoja neriboto galingumo laivų elektromechaninę, elektronikos ir valdymo įrangąvadovauja laivų elektromechaninei tarnybai, atlieka tarnybos veiklos tyrimus, analizuoja veiklos rezultatus, įvertina juos inžineriniu bei ekonominiu požiūriu, planuoja, valdo bei kontroliuoja veiklą, savarankiškai šalina laivo elektros ir elektronikos įrenginių gedimu.

 
Įvykdžius studijų programą yra suteikiami inžinerijos mokslų profesinis bakalauro   laipsnis ir  laivų elektromechaniko inžinieriaus kvalifikacija.
 
Praktikos metu surinkus 12 mėn.  mišrųjį praktinių įgūdžių rengimo kursą, iš kurio 6 mėn. yra darbas jūroje, suteikiamas jūrinis laipsnis ir išduodamas jūrinio laipsnio diplomas.
Baigusiems Jaunesniųjų karininkų vadų mokymus (JKVM) - suteikiamas atsargos leitenanto laipsnis. 
 
Rinkis studijas Klaipėdoje - Lietuvos aukštojoje jūreivystės mokykloje!