Lietuvos aukštoji jūreivystės mokykla LAJM: studijos Klaipėdoje - Praktika LEE

STUDIJUOK LAJM | LAIVŲ ELEKTROS ĮRENGINIŲ EKSPLOATAVIMAS | PRAKTIKA

Laivų elektros įranginių eksploatavimo praktika yra sudėtinė  studijų programos dalis. Laivų elektros įrenginių esploatavimo praktika yra sudaryta iš trijų dalių

  • šaltkalvystės tekinimo, suvirinimo praktika 1 kurso pabaigoje;
  • laivų elektros įrangos techninės priežiūros ir remonto praktika  2 kurso pabaigoje;
  • jūrinio plaukiojimo praktika 3-iame kurse.

 

Praktikos vieta:

  • šaltkalvystės tekinimo, suvirinimo praktika atliekama Lietuvos aukštosios jūreivystės mokyklos šaltkalvystės, tekinimo ir suvirinimo dirbtuvėse;
  • laivų elektros įrangos techninės priežiūros ir remonto praktika atliekama laivų statybos ir remonto įmonėse;
  • plaukiojimo praktika atliekama laive, o tai reiškia, kad praktikai numatytą studijų laiką studentas praleidžia jūroje. Jūrinio plaukiojimo praktika yra atliekama tarptautinėse įgulose įvairiuose pasaulio laivuose ir įvairiuose plaukiojimo regionuose.

 

Minimali plaukiojimo praktikos trukmė, kuri yra reikalinga kvalifikacijai įgyti - 4 mėnesiai. 

Tačiau studijų metu studentams yra sudaryta galimybė atlikti 6 mėnesių plaukiojimo praktiką: baigęs studijas absolventas šiuo atveju  įgyja ne tik profesinę laivo elektromechaniko kvalifikaciją, bet taip pat gali pradėti dirbti laive elektromechaniko inžinieriaus pareigose.

 

Jeigu studentas studijų metu atliko tik 4mėnesių plaukiojimo praktiką, bet  nori įgyti galimybę pradėti dirbti elektromechaniko pareigose, jam yra sudaroma galimybė per 1 metus nuo studijų  baigimo išvykti į 2 mėnesių trukmės stažuotę

 

Jaunesniųjų karininkų vadų mokymų (JKVM) klausytojai atlieka 2 mėnesių trukmės praktiką Lietuvos kariuomenės Karinių pajėgų kariniuose laivuose. Ši praktika yra plaukiojimo praktikos dalis ir yra įskaitoma į bendrą plaukiojimo praktikos trukmę.

 

Praktikos metu visi studentai gauna stipendiją arba atlyginimą.

 

Praktikos vieta paprastai tampa ir darbo vieta - ją padeda užsitikrinti geros rekomendacijos iš praktikos vietos laivo kapitono.

Lietuvos aukštoji jūreivystės mokykla -laivų elektros įrenginių eksploatavimas

Lietuvos aukštoji jūreivystės mokykla -laivų elektros įrenginių eksploatavimas

Lietuvos aukštoji jūreivystės mokykla -laivų elektros įrenginių eksploatavimas