Lietuvos aukštoji jūreivystės mokykla LAJM: studijos Klaipėdoje - Laivų energetinių įrenginių eksploatavimas

STUDIJUOK LAJM | LAIVŲ ENERGETINIŲ ĮRENGINIŲ EKSPLOATAVIMAS

Lietuvos aukštoji jūreivystės mokykla - laivų energetinių įrenginių eksploatavimas

Jūrų transporto technologinės inovacijos yra vienos moderniausių pasaulio transporto sistemoje, o studijų programa „Laivų energetinių įrenginių eksploatavimas“ skirta parengti laivų mechanikus inžinierius, kurie užtikrintų sėkmingą įvairaus galingumo šiuolaikinių laivų variklių ir kitų energetinių įrenginių darbą bei priežiūrą.

 
Įvykdžius studijų programą yra suteikiami  inžinerijos mokslų profesinis bakalauro   laipsnis ir laivų mechaniko inžinieriaus kvalifikacija.
 
Praktikos metu surinkus 12 mėn.  mišrųjį praktinių įgūdžių rengimo kursą, iš kurio 6 mėn. yra darbas jūroje, suteikiamas jūrinis laipsnis ir išduodamas jūrinio laipsnio diplomas.
Baigusiems Jaunesniųjų karininkų vadų mokymus (JKVM) - suteikiamas atsargos leitenanto laipsnis. 

 

Rinkis studijas Klaipėdoje - Lietuvos aukštojoje jūreivystės mokykloje!