Lietuvos aukštoji jūreivystės mokykla LAJM: studijos Klaipėdoje - LEK-studijos

STUDIJUOK LAJM | LAIVŲ ENERGETINIŲ ĮRENGINIŲ EKSPLOATAVIMAS | STUDIJOS

Laivų energetinių įrenginių eksploatavimo studijos vyksta Klaipėdoje!
Praktiką galima atlikti bet kurioje pasaulio laivybos kompanijoje!

Studijų trukmė:

  • nuolatinių studijų - 4 metai;
  • ištęstinių studijų - 4,5-6 metai.

Pagrindiniai dalykai:

  • Bendrojo koleginio lavinimo dalykai: jūrinė anglų kalba, profesinės kalbos kultūra ir akademinis raštingumas, filosofija ir etika/ sociologija/ politikos mokslų pagrindai/ Europos kultūra/ valdymo psichologija/ tarpkultūrinė komunikacija/ jūrų uostų ir laivybos raida (pasirinktinai)
  • Studijų krypties dalykai: darbo, civilinė ir aplinkos sauga, taikomoji matematika, taikomoji fizika, transporto informacinės technologijos, taikomoji chemija, konstrukcinių medžiagų technologija ir medžiagotyra, jūreivystės pagrindai, mokomoji šaltkalvystės ir remonto praktika, matematiniai inžinerijos pagrindai, inžinerinė ir kompiuterinė grafika, termodinamika, hidraulika, techninė mechanika ir standartizavimas, elektrotechnika ir elektriniai matavimai, laivo pagalbiniai mechanizmai, laivų vidaus degimo variklių konstrukcija, darbo, civilinė ir aplinkos sauga, laivų energetinių įrenginių techninis aptarnavimas, laivo teorija, mašinų detalės, laivų šaldymo įranga, laivų vidaus degimo variklių teorija,  laivų garo ir dujų turbininiai įrenginiai, laivo jėgainės aptarnavimas, laivų elektronika ir automatika, laivų elektros mašinos, chemotologija, laivų elektros įranga ir jos eksploatavimas, laivų jėgainių automatinės sistemos, laivų energetinių įrenginių elektroninis treniruoklis

Daugiau informacijos AIKOS sistemoje>>

Papildomos galimybės:

  • pareiškus norą ir praėjus atrankos procedūrą galima lankyti Lietuvos kariuomenės 
    Karinių jūrų pajėgų organizuojamus Jaunesniųjų karininkų vadų mokymus (JKVM)>>;
  • pareiškus norą ir praėjus atrankos procedūrą galima studijuoti užsienio partnerių
    aukštosiose mokyklose pagal Erasmus+ programą

Dėstytojai: laivų mechanikai, jūrų inžinieriai, mechanikos inžinerijos krypties tyrėjai ir mokslininkai bei jūrininkai profesionalai, kurie savo žinias grindžia asmenine darbo jūroje patirtimi.

Dauguma dėstomų studijų programos dalykų vyksta moderniose laivo energetinių įrenginių, hidraulikos, automatikos ir elektronikos laboratorijose, kompiuterizuoto mokymo auditorijose, laivo jėgainės elektroniniame treniruoklyje, kompiuterizuoto mokymo  auditorijose. Studentams suteikiama galimybė virtualiai eksploatuoti skirtingo galingumo laivų variklius realiomis darbo jūroje sąlygomis,

Yra galimybė gyventi moderniame LAJM bendrabutyje >>

 

 

 

Lietuvos aukštoji jūreivystės mokykla -laivų elektros įrenginių eksploatavimas


 

Lietuvos aukštoji jūreivystės mokykla -laivų energetinių įrenginių eksploatavimas

Lietuvos aukštoji jūreivystės mokykla -laivų elektros įrenginių eksploatavimas