Lietuvos aukštoji jūreivystės mokykla LAJM: studijos Klaipėdoje - LLIS - Karjera

STUDIJUOK LAJM | LAIVYBOS IR LOGISTIKOS INFORMACIJOS SISTEMOS | KARJERA

Lietuvos aukštojoje jūreivystės mokykloje įgytas informatikos mokslų profesinio bakalauro kvalifikacinis laipsnis sudaro galimybes dirbti tiek Lietuvos, tiek tarptautinėse laivybos ir logistikos kompanijose valdant informacinių sistemų darbą, diegiant skaitmeninius sprendimus, organizuojant ir valdant duomenų srautus, analizuojant duomenis bei teikiant rekomendacijas sprendimų priėmimų procese. 

Klaipėdoje absolventams siūloma apie 23 tūkst. darbo vietų, kurias sukuria Klaipėdos valstybinis jūrų uostas ir jame veikiančios su jūrų transporto sektortiaus veiklomis susijusios įmonės.  O transporto ir ryšių sektoriuje Lietuvoje veikia daugiau nei 8500 bendrovių, kuriose laivybos ir logistikos informacijos sistemų studijų programos absolvnetai gali rasti darbo vietą. 

Baigus jūrų transporto logistikos technologijų studijų programą, įgytas  išsilavinimas pagal Lietuvos profesijų klasifikatorių sudaro galimybes siekti tokių darbo pozicijų:

  • programinės įrangos ir taikomųjų programų kūrėjai ir analitikai (251): sistemų analitikai (2511), programinės įrangos kūrėjai (2512), taikomųjų programų kūrėjai (2514) ir kt;
  • duomenų bazių ir tinklų specialistai (252): duomenų bazių projektuotojai (2521), sistemų administratoriai (2522), kompiuterių tinklų specialistai (2523) ir kt.;
  • informacinių technologijųir ryšių paslaugų srities vadovai (133): informacinių technologijų padalinių vadovai, informatikos padalinių vadovai, kompiuterijos padalinių vadovai ir kt.  (daugiau>>)

Lietuvos aukštoji jūreivystės mokykla -laivybos ir logistikos informacijos sistemos

Lietuvos aukštoji jūreivystės mokykla -laivybos ir logistikos informacijos sistemos

Lietuvos aukštoji jūreivystės mokykla -laivybos ir logistikos informacijos sistemos 

Praktikoje jūrų transporto logistikos technologijų studijų programos absolventai dirba tokiose pareigose, kaip stividorius, krovos darbų vadovas, technikos direktorius,  logistikos technologas, krovos technologas, logistas, logistikos ir technologinių projektų vadovas,  ir pan., uoste viekiančiose jūrų transporto sektoriaus įmonėse.

Baigę Jaunesniųjų karininkų vadų mokymus (JKVM), LAJM absolventai gali siekti karjeros tarnaudami Lietuvos Karinėse jūrų pajėgose.

Portalo Karjera.lt duomenimis, 2018 m. LAJM baigusių informacijos sistemų (fizinių mokslų srities) krypties absolventų, įsidarbinusių pagal profesiją, vidutinis atlyginimas Lietuvoje yra vienas didžiausių.