STUDIJUOK LAJM | LAIVYBOS IR LOGISTIKOS INFORMACIJOS SISTEMOS | STUDIJOS

Laivybos ir logistikos informacijos sistemų studijos vyksta Klaipėdoje!
Praktiką galima atlikti bet kurioje laivybos arba logistikos  įmonėje!

Studijų programa akredituota 2023-08-31 SKVC direktoriaus 2019-06-06 įsakymu
Nr. SV6-17 (studijų kokybės vertinimo centro tarptautinės ekspertų komisijos vertinimo išvados)

Studijų trukmė 3 metai.

Studijos vykdomos:

 • pagal dieninio tvarkaraščio formą;
 • pagal sesijinio tvakraraščio formą
  (paskaitos vyksta kas dvi savaites penktadieniais ir šeštadieniais)
 • pagal nuotolinio tvarkaraščio formą
  (paskaitos  vyksta virtualioje studijų aplinkoje vaizdo konferencijų metu,
  atsiskaitymai vyksta pagal tvarkaraštį savaitgaliais). Ši studijų vyldymo forma yra derinama, sekite naujienas.
Pagrindiniai dalykai:
 • bendrųjų dalykų blokas: užsienio kalba (anglų, vokiečių, rusų, ispanų), darni tarptautinės logistikos plėtra, geografinės informacijos sistemos (GIS), kompiuterinis raštingumas.
 • specialybės pagrindų dalykų blokas:matematiniai metodai, algoritmavimas, informacijos sistemų architektūra, duomenų bazių valdymo sistemos, logistinės grandinės infrastruktūra;
 • specialybės dalykų blokas: programavimas, imitacinis modeliavimas, dirbtinio intelekto pagrindai, eksperimentinio duomenų rinkinio formavimas, didžiųjų duomenų analitikos pagrindai, logistinės grandinės valdymas ir modeliavimas irkt.;
 • profesinė laivybos ir logistikos informacijos sistemų praktika yra pasirenkama viena iš kelių krypčių: laivybos ir logistikos sistemų duomenų analizės, laivybos informacijos isstemų duomenų analizės, intermodalinės logistikos duomenų analizės, laivybos ir logistikos įmonių verslo analitikos, laivybos ir logistikos technologinių procesų analitikos kryptys.
 • Daugiau informacijos AIKOS sistemoje>>
Papildomos galimybės:
 • pareiškus norą ir praėjus atrankos procedūrą galima lankyti Lietuvos kariuomenės
  Karinių jūrų pajėgų organizuojamus Jaunesniųjų karininkų vadų mokymus (JKVM)>>;
 • pareiškus norą ir praėjus atrankos procedūrą galima studijuoti užsienio partnerių
  aukštosiose mokyklose pagal Erasmus+ programą
Dėstytojai: informacijos sistemų architektūros, robotikos, programavimo, laivybos, jūrų uosto technologijų, tarptautinės logistikos, uosto valdymo ir jūrų ekonomikos srities tyrėjai, mokslininkai bei praktikai, savo žinias grindžiantys profesinės veiklos patirtimi uosto ir logistikos įmonėse.

Dalis studijų programos dalykų vyksta nuolat modernizuojamuose realią laivo valdymo bei jėgainės procesus, jūrų uosto krovos terminalų veiklą ir Klaipėdos uosto krovinių bei laivų informacines sistemas imituojančiuose elektroniniuose treniruokliuose, kompiuterių auditorijose.

Šiuose treniruokliuose vyksta šeštadalis visos studijų programos dalykų!

Yra galimybė gyventi moderniame LAJM bendrabutyje >>

Lietuvos aukštoji jūreivystės mokykla -laivybos ir logistikos informacijos sistemos

Lietuvos aukštoji jūreivystės mokykla -laivybos ir logistikos informacijos sistemos

Lietuvos aukštoji jūreivystės mokykla -laivybos ir logistikos informacijos sistemos