Lietuvos aukštoji jūreivystės mokykla LAJM: studijos Klaipėdoje - LLIS-studijos

STUDIJUOK LAJM | LAIVYBOS IR LOGISTIKOS INFORMACIJOS SISTEMOS | STUDIJOS

Laivybos ir logistikos informacijos sistemų studijos vyksta Klaipėdoje!
Praktiką galima atlikti bet kurioje laivybos arba logistikos  įmonėje!

Studijų programa akredituota 2023-08-31 SKVC direktoriaus 2019-06-06 įsakymu Nr. SV6-17.

Studijų trukmė:

  • nuolatinių studijų -  3 metai  

Paskaitos vyksta pagal dieninio tvarkaraščio formą. 

Pagrindiniai dalykai:

  • Bendrojo koleginio lavinimo dalykai: Darnios logistikos mentalitetas, Transporto sistemų geografija ir geografinės informacijos sistemos, Tarptautinės prekybos istorinė raida, Informatikos anglų kalba/ Informacijos sistemų anglų kalba, Tarptautinės logistikos įvadas anglų kalba/ Jūrinė anglų kalba, Antroji užsienio kalba (rusų, ispanų, vokiečių) pradedantiesiems (A1, A2 lygmuo);
  • Studijų krypties dalykai: Matematiniai analizės pagrindai, Matematinė logika ir statistika, Matematiniai optimizavimo metodai, Algoritmai ir duomenų struktūros, Imitacinis modeliavimas, Dirbtinio intelekto pagrindai, Eksperimentinio didelės apimties duomenų rinkinio formavimas ir kt., profesinė laivybos ir logistikos informacijos sistemų praktika - pasirenkama viena iš kelių krypčių: laivybos ir logistikos sistemų duomenų analizės, laivybos informacijos isstemų duomenų analizės, intermodalinės logistikos duomenų analizės, laivybos ir logistikos įmonių verslo analitikos, laivybos ir logistikos technologinių procesų analitikos kryptys.
Daugiau informacijos AIKOS sistemoje>>
Papildomos galimybės:
  • pareiškus norą ir praėjus atrankos procedūrą galima lankyti Lietuvos kariuomenės
    Karinių jūrų pajėgų organizuojamus Jaunesniųjų karininkų vadų mokymus (JKVM)>>;
  • pareiškus norą ir praėjus atrankos procedūrą galima studijuoti užsienio partnerių
    aukštosiose mokyklose pagal Erasmus+ programą
Dėstytojai: informacijos sistemų architektūros, robotikos, programavimo, laivybos, jūrų uosto technologijų, tarptautinės logistikos, uosto valdymo ir jūrų ekonomikos srities tyrėjai, mokslininkai bei praktikai, savo žinias grindžiantys profesinės veiklos patirtimi uosto ir logistikos įmonėse.

Dalis studijų programos dalykų vyksta nuolat modernizuojamuose realią laivo valdymo bei jėgainės procesus, jūrų uosto krovos terminalų veiklą ir Klaipėdos uosto krovinių bei laivų informacines sistemas imituojančiuose elektroniniuose treniruokliuose, kompiuterizuoto mokymo  auditorijose.

Šiuose treniruokliuose vyksta šeštadalis visos studijų programos dalykų!

Yra galimybė gyventi moderniame LAJM bendrabutyje >>

Lietuvos aukštoji jūreivystės mokykla -laivybos ir logistikos informacijos sistemos

Lietuvos aukštoji jūreivystės mokykla -laivybos ir logistikos informacijos sistemos

Lietuvos aukštoji jūreivystės mokykla -laivybos ir logistikos informacijos sistemos