Lietuvos aukštoji jūreivystės mokykla LAJM: studijos Klaipėdoje - Praktika ULF

STUDIJUOK LAJM | UOSTO IR LAIVYBOS ĮMONIŲ FINANSAI | PRAKTIKA

Kompiuterizuotos apskaitos mokomoji praktika ir baigiamoji muitų mokslečių arba moksčių ir tarptautinių atsiskaitymų baigiamoji proesinės veiklos praktika  yra sudėtinė uosto ir laivybos įmonių finansų studijų programos dalis

Uosto ir laivybos įmonių finansų studijų programos baigiamoji profesinės veiklos praktika 
yra atliekama trečio kurso pavasario semestre ir jos trukmė yra 4 mėnesiai

Uosto ir laivybos įmonių finansų studijų programos baigiamosios profesinės veiklos praktikos privalumas yra tas, kad studentams sudaroma galimybė įsigilinti į konkrečią siauresnę uosto ir laivybos valdymo sritį pasirinktinai nuo studijų programos specializacijos: 

  • specializacijoje "Muitų mokesčiai" atliekama baigiamoji muitų mokesčių profesinės veiklos praktika; 
  • specializacijoje "Mokesčiai ir tarptautiniai atsiskaitymai" atliekama baigiamoji mokesčių ir taprtautinių atsiskaitymų profesinės veiklos praktika.

Uosto ir laivybos įmonių finansų studijų programos studento praktikos vieta: uosto valdymo ir laivybos priežiūros valstybės institucijos, jūrų krovos, laivybos, krovinių ekspedijavimo, laivų ir laivybos linijų agentavimo ar kitos giminingos veiklos verslo įmonės jūrų sektoriuje ar su šio sektoriaus veikla susijusios įmonės, o taip pat finansinės veiklos organizacijos, tiesiogiai ar netiesiogiai susijusios su jūrų verslo plėtojimu regione. Daugelį praktikos vietų galima rasti Klaipėdos valstybinio jūrų uosto internetinėje įmonių duomenų bazėje >>

Praktikos metu surinkta informacija, sukaupti duomenys ir įgytos žinios
yra panaudojami rengiant baigiamąjį bakalauro darbą trečiame kurse pavasario semestre.

Praktikos vieta paprastai tampa ir darbo vieta - ją padeda užsitikrinti geros rekomendacijos
iš praktikos vietos vadovo bei praktikos metu įgyti profesiniai pasiekimai.

 

Lietuvos aukštoji jūreivystės mokykla - uosto ir laivybos įmonių finansai

Lietuvos aukštoji jūreivystės mokykla - uosto ir laivybos įmonių finansai