STUDIJUOK LAJM | UOSTO IR LAIVYBOS VALDYMAS | PRAKTIKA

 

Uosto krovos terminalų valdymo, laivybos valdymo, jūrų laivų įgulų formavimo, 
krovinio ekspedijavimo, jūrų laivų agentavimo baigiamoji profesinės veiklos  praktika
yra sudėtinė uosto ir laivybos valdymo studijų programos dalis

Uosto ir laivybos valdymo studijų programos baigiamoji profesinės veiklos praktika 
yra atliekama ketvirto kurso pirmame semestre ir jos trukmė yra 4 mėnesiai

Uosto ir laivybos valdymo studijų programos baigiamosios profesinės veiklos praktikos privalumas yra tas, kad studentams sudaroma galimybė įsigilinti į konkrečią siauresnę uosto ir laivybos valdymo sritį pasirinktinai:

  • uosto krovos terminalų valdymą;
  • laivybos valdymą;
  • jūrų laivų įgulų formavimo veikos valdymą;
  • krovinio ekspedijavimo valdymą;
  • jūrų laivų agentavimo veiklso valdymą.

Uosto ir laivybos valdymo praktikos vieta: uosto valdymo ir laivybos priežiūros valstybės institucijos, jūrų krovos, laivybos, krovinių ekspedijavimo, laivų ir laivybos linijų agentavimo ar kitos giminingos veiklos verslo įmonės jūrų sektoriuje ar su šio sektoriaus veikla susijusios įmonės. Daugelį praktikos vietų galima rasti Klaipėdos valstybinio jūrų uosto internetinėje įmonių duomenų bazėje >>

Praktikos metu surinkta informacija, sukaupti duomenys ir įgytos žinios
yra panaudojami rengiant baigiamąjį bakalauro darbą ketvirtame kurse rudens semestre.

Praktikos vieta paprastai tampa ir darbo vieta - ją padeda užsitikrinti geros rekomendacijos
iš praktikos vietos vadovo bei praktikos metu įgyti profesiniai pasiekimai.

  

Lietuvos aukštoji jūreivystės mokykla -uosto ir laivybos valdymas

 Lietuvos aukštoji jūreivystės mokykla -uosto ir laivybos valdymas