STUDIJUOK LAJM | UOSTO IR LAIVYBOS VALDYMAS | STUDIJOS

Uosto ir laivybos valdymo studijos vyksta Klaipėdoje!
Praktiką galima atlikti bet kurioje su jūrų uosto veikla susijusiose verslo įmonėje bei jūrų uosto direkcijoje!

Studijų programa akredituota iki 2020-08-31 SKVC direktoriaus 2014-04-29 įsakymu
Nr. SV6-26:


Studijų trukmė 3,5 metų.

Studijos vykdomos:

 • pagal dieninio tvarkaraščio formą;
 • pagal sesijinio tvakraraščio formą
  (paskaitos vyksta kas dvi savaites penktadieniais ir šeštadieniais)
 • pagal nuotolinio tvarkaraščio formą
  (paskaitos  vyksta virtualioje studijų aplinkoje vaizdo konferencijų metu,
  atsiskaitymai vyksta pagal tvarkaraštį savaitgaliais).
Lietuvos aukštoji jūreivystės mokykla -uosto ir laivybos valdymas

Pagrindiniai dalykai:
 • bendrųjų dalykų blokas: taikomoji matematika, laivo sandara, politikos mokslų pagrindai, užsienio kalba (anglų, vokiečių, rusų, ispanų), informacinės technologijos ir sistemos, laivybos rinkos istorija bei geografija ir kt.
 • specialybės pagrindų dalykų blokas: ekonomikos teorijos, ekonominė statistika, krovos technologijos, logistikos pagrindai,
  civilinė ir darbo sauga, verslo psichologija, verslo etika  ir kt.;
 • specialybės dalykų blokas: vadybos teorijos, uosto ir laivybos valdymas, personalo valdymas ir karjeros projektavimas, verslo valdymo pagrindai, verslo įmonės ekonomika, kokybės vadyba, laivo agentavimas, muitinės rocedūros bei krovinio ekspedijavimas, komercinė jūrų teisė, verslo projektų valdymas, uosto krovos terminalų ir krovinių procesai ir kt.;
 • baigiamoji uosto krovos terminalų valdymo, laivybos valdymo, jūrų laivų įgulų formavimo, krovinio ekspedijavimo, jūrų laivų agentavimo profesinės veiklos praktika.
 • Daugiau informacijos AIKOS sistemoje>>

 Lietuvos aukštoji jūreivystės mokykla -uosto ir laivybos valdymas

Papildomos galimybės:
 • pareiškus norą ir praėjus atrankos procedūrą galima lankyti Lietuvos kariuomenės
  Karinių jūrų pajėgų organizuojamus Jaunesniųjų karininkų vadų mokymai (JKVM)>>;
 • pareiškus norą ir praėjus atrankos procedūrą galima studijuoti užsienio partnerių
  aukštosiose mokyklose pagal Erasmus+ programą
Dėstytojai: laivybos, jūrų uosto technologijų, uosto valdymo ir jūrų ekonomikos srities tyrėjai, mokslininkai bei praktikai, savo žinias grindžiantys profesinės veiklos patirtimi uosto įmonėse.

Dalis studijų programos dalykų vyksta nuolat modernizuojamuose realią
jūrų uosto krovos terminalų veiklą ir Klaipėdos uosto krovinių bei
laivų informacines sistemas imituojančiuose elektroniniuose treniruokliuose,
kompiuterių auditorijose.

Yra galimybė gyventi moderniame LAJM bendrabutyje >>
Lietuvos aukštoji jūreivystės mokykla -uosto ir laivybos valdymas