Lietuvos aukštoji jūreivystės mokykla LAJM: studijos Klaipėdoje - NAUJIENOS

APIE LAJM | NAUJIENOS

Dėl Lietuvos aukštosios jūreivystės mokyklos akreditavimo,

Oficialu!
Remiantis Studijų kokybės vertinimo centro atlikto išorinio vertinimo išvadomis - Lietuvos aukštoji jūreivystės mokykla akredituota 7 metų terminu.

LAJM - vienintelė aukštoji mokykla Lietuvoje, rengianti jūrininkus ir aukštos kvalifikacijos specialistus jūrai ir uostui, Lietuvai ir pasauliui!

Studijų kokybės vertinimo direktoriaus įsakymas