Lietuvos aukštoji jūreivystės mokykla LAJM: studijos Klaipėdoje - 2015 m.

APIE LAJM | NAUJIENOS | 2015 m. archyvas

SKELBIAMA ATRANKA

2015-10-30 skelbiama atranka direktoriaus pavaduotojo akademinei veiklai pareigoms užimti. Atranka vyksta nuo 2015 m. spalio 30 d. iki lapkričio 13 d. įskaitytinai.
Direktoriaus pavaduotojo akademinei veiklai pareigoms užimti keliami reikalavimai:

1.Magistro kvalifikacinis laipsnis arba jam prilyginamas aukštasis išsimokslinimas.
2.Ne mažiau kaip penkerių metų pedagoginio arba vadybinio darbo patirtis.
3.Kompiuterinis raštingumas.
4.Užsienio kalbų mokėjimas (anglų kalbos būtinas ne žemesniu nei B1 lygmeniu pagal Bendruosius Europos kalbų matmenis).
5.Lietuvos Respublikos teisės aktų, reglamentuojančių studijų ir mokslo taikomąją veiklą žinojimas.

Atrankai ir vertinimui pateikiami šie dokumentai:

1.Prašymas dėl dalyvavimo atrankoje pareigoms užimti.
2.Išsimokslinimą patvirtinančių dokumentų kopijos.
3.Gyvenimo aprašymas.
4.LAJM akademinės veiklos ir mokslinės taikomosios veiklos programa apimanti ne trumpesnį laikotarpį nei numatyta LAJM direktoriaus kadencija.

Dokumentus pateikti Personalo skyriui 101 kabinete.

Kontaktinis asmuo: personalo specialistė Ingrida Skiparienė.
Telefonas (8 46) 397 244. El. paštas: i.skipariene@lajm.lt.