Lietuvos aukštoji jūreivystės mokykla LAJM: studijos Klaipėdoje - NAUJIENOS

APIE LAJM | NAUJIENOS

Projekto partnerių susitikimas 

Sausio 18 d. baigėsi Slovėnijoje vykęs projekto Maritime Engine Room Simulator On-Line partnerių susitikimas. LAJM atstovavo projektų grupės narės Indrė Mickevičiūtė ir Gintvilė Šimkonienė.

Dvi dienas vykusio susitikimo metu, partneriai aptarė veiklas, kurios buvo atliktos per pastarąjį pusmetį- parengti ir patvirtinti studijų moduliai, apžvelgti programinės įrangos rengimo etapai bei diskutuota dėl tolimesnių projekto veiklų vykdymo, numatyti Raumoje vyksiančių virtualios platformos testavimo etapai bei projekto rezultato viešinimo veiklos.

Daugiau apie projektą čia