Lietuvos aukštoji jūreivystės mokykla LAJM: studijos Klaipėdoje - NAUJIENOS

APIE LAJM | NAUJIENOS

Vasario 25 d. buvo įsteigta Klaipėdos jūreivystės mokykla

1948 m. vasario 25 d. tuometinės TSRS Ministrų Tarybos nutarimu Nr. 471, TSRS žuvies pramonės ministerijos ir TSRS aukštojo mokslo ministerijos įsakymu Nr. 344/94 buvo įsteigta Klaipėdos jūreivystės mokykla, šiandieninė Lietuvos aukštoji jūreivystės mokykla.
Ši diena reikšminga Lietuvos - jūrinės valstybės idėjai, nes aukštojoje mokykloje iki šių dienų yra rengiami profesionalai jūrai ir uostui, Lietuvai ir pasauliui!
 
Vivat academia!