Lietuvos aukštoji jūreivystės mokykla LAJM: studijos Klaipėdoje - NAUJIENOS

APIE LAJM | NAUJIENOS

LAJM įsteigta mokslinė draugija ,,Societas Maris Academica", kurios tikslas- vienyti LAJM akademinę bendruomenę mokslo taikomojoje, eksperimentinėje ir projektinėje veikloje, įsitraukiant į LAJM mokslo taikomosios ir eksperimentinės veiklos organizavimą bei įgyvendinimą, bendradarbiaujant su Lietuvos ir užsienio šalių mokslininkais, tyrėjais, mokslo ir studijų institucijomis, nacionalinėmis ir tarptautinėmis įvairių sričių organizacijomis, jūrų transporto sektoriuje veikiančiais verslo subjektais ir kitomis suinteresuotomis šalimis, populiarinant mokslo veiklas.
Mokslinės draugijos pirmininke išrinkta Gintvilė Šimkonienė.