Lietuvos aukštoji jūreivystės mokykla LAJM: studijos Klaipėdoje - Kursų datos

JMC KURSAI | Kursų datos

1. "Aukštos įtampos energijos sistemų saugaus eksploatavimo specialaus rengimo", STCW skyrius A -III/1, A -III/2 , A -III/-6, kurso pradžia nuo 2022-05-09 08:15 val.

2. "Radiolokacinės navigacijos, radiolokacinio žymėjimo ir automatinio radiolokacinio žymėjimo sistemos (ARPA) panaudojimo, tiltelio valdymo, paieškos ir gelbėjimo", STCW skyrius A -II/2, pakartotinio kurso pradžia nuo 2022-05-09 08:45 val.

3. "Darbo su greitaeigėmis gelbėjimo valtimis", STCW skyrius A-VI/2-2, pakartotinio kurso pradžia nuo 2022-05-09 08:45 val.

4. "Keleivių saugumo, krovinių saugumo ir laivo korpuso sandarumo užtikrinimo visuose keleiviniuose laivuose", STCW skyrius A-V/2-5, kurso pradžia  2022-05-11 nuo 08:45 val.

5. "Pirmosios medicinos pagalbos", STCW skyrius A-VI/4, 1-3, pakartotinio kurso pradžia nuo 2022-05-11 08:45 val.

6. "Elektroninių jūrlapių parodymo ir informacijos sistemos (ECDIS) panaudojimo", STCW skyrius A -II/1, A-II/2, pakartotinio kurso pradžia nuo 2022-05-11 08:45 val.

7. "Laivo apsaugos pareigūno mokymo", STCW skyrius A-VI/5, pakartotinio kurso pradžia 2022-05-11 nuo 08:45 val.

8. "Jūrininkų, kuriems paskirtos su apsauga susijusios pareigos", STCW skyrius A -VI/6-2, kurso pradžia 2022-05-11 nuo 08:45 val.