Lietuvos aukštoji jūreivystės mokykla LAJM: studijos Klaipėdoje - NAUJIENOS

APIE LAJM | NAUJIENOS

2022-05-11 įvyko pirmasis LAJM mokslinės draugijos „SOCIETAS MARIS ACADEMICA“ narių susitikimas.  MD nariai išreiškė savo nuomonę visais numatytais darbotvarkės klausimais, aktyviai diskutavo dėl Mokslinės draugijos veiklos, priėmė sprendimus veiklos vykdymui ir organizavimui, dalijosi idėjomis bei numatė preliminarius terminus veikloms įgyvendinti. 

Kviečiame visus LAJM bendruomenės narius prisijungti  prie Mokslinės draugijos veiklos. Suinteresuotieji gali kreiptis į Mokslinės draugijos pirmininkę - Gintvilę Šimkonienę.