Lietuvos aukštoji jūreivystės mokykla LAJM: studijos Klaipėdoje - NAUJIENOS

APIE LAJM | NAUJIENOS

Spalio 28 d. vyko iškilmingas LAJM Tarybos posėdis
 
LAJM direktorius V. Stankevič trumpai pristatė 2017-2022 m. kadencijos Tarybos veiklos rezultatus, įsimintinus projektus bei svarbius sprendimus. Direktorius padėkojo Tarybos nariams už jų veiklą LAJM taryboje. Kadenciją baigiančios Tarybos nariams įteikti LAJM atminimo leidiniai- Savelijaus Golubevo „Žmogus ir jūra/ Man and the sea“.
 
Išrinkti naujos 2022-2027 metų kadencijos Tarybos nariai pirmajame Tarybos posėdyje pasirašė įsipareigojimą vadovautis LAJM bei visuomenės interesais ir sąžiningai atlikti Lietuvos Respublikos mokslo ir studijų įstatyme nustatytas funkcijas.

LAJM Akademinės tarybos pirmininkas E. Spiriajevas pranešė, kad 9 naujai išrinktos Tarybos nariai pasirašė įsipareigojimus ir nuo šio momento gali eiti LAJM Tarybos nario pareigas, o du naujai išrinktos Tarybos nariai – Vilma Pranckevičiūtė ir Arnaud Serry įsipareigojimus pasirašys vėliau. Tarybos nariams įteikti LAJM ženkliukai.
 
Balsų dauguma LAJM tarybos pirmininku išrinktas Vaidotas Šileika, UAB Klaipėdos konteinerių terminalo gen. direktorius.
LAJM Tarybą sudaro:
 • Sigita DOBROVOLSKIENĖ, Studijų skyriaus vedėja;
 • Vytautas DUBRA, Studijų programos „Jūrų laivavedyba“ vadovas;
 • Marijus JACEVIČIUS, lektorius;
 • Jelena KROCHINA, lektorė;
 • Vilma PRANCKEVIČIŪTĖ, lektorė;
 • Mindaugas ALEKNA, AB DFDS Seaways įgulų valdymo skyriaus vadovas;
 • Aleksandras KAUPAS, Lietuvos jūrininkų sąjungos pirmininkas;
 • Arnaud SERRY, Universite Le Havre Normandie (Prancūzija) docentas;
 • Vaidotas ŠILEIKA, UAB Klaipėdos konteinerių terminalo gen. direktorius;
 • Ala MINKEVIČIENĖ, AB Vakarų laivų gamykla įmonių grupės personalo direktorė;
 • Agnė VAIČEKAUSKAITĖ, LAJM Studentų atstovybės prezidentė.
Taryba yra kolegialus LAJM valdymo organas, sprendžiantis strateginius aukštosios mokyklos veiklos klausimus, į kurį įtraukiami ne tik LAJM akademinės bendruomenės, bet ir visuomenės atstovai.