Lietuvos aukštoji jūreivystės mokykla LAJM: studijos Klaipėdoje - NAUJIENOS

APIE LAJM | NAUJIENOS

Diplomų įteikimo ceremonija

Gruodžio 9 d., penktadienio popietę, sėkmingai baigiamuosius darbus apgynusiems ir kvalifikacinius egzaminus išlaikiusiems Lietuvos aukštosios jūreivystės mokyklos 4 kurso studentams atvykusiems iš Ukrainos Chersono valstybinės jūrų akademijos, nuotaikingos ir iškilmingos šventės metu, buvo įteikti profesinio bakalauro diplomai!

Sveikinimo kalbas sakė Lietuvos aukštosios jūreivystės mokyklos direktorius Vaclav Stankevič, Klaipėdos miesto meras Vytautas Grubliauskas, Ukrainos Chersono valstybinės jūrų akademijos rektorius Vasyl (Vasyljevič) Cherniavskyi, Oleg Grygoriuk, Ukrainos jūrininkų profesinės sąjungos (MTWTU, Ukraina) pirmininkas ir kiti, o jų žodžiuose buvo akcentuojamas didžiulis Lietuvos aukštosios jūreivystės mokyklos indėlis, padėkos už puikiai parengtus absolventus bei linkėjimai absolventams.

„Jau pirmosiomis karo savaitėmis, kai Rusija okupavo Chersono sritį, svarstėme, kaip galėtume padėti jūrininkus ugdančioms Ukrainos mokymo įstaigoms. Su Chersono valstybine jūrų akademija nuo 2019 metų mus sieja dalykiški ryšiai -– bendros dėstytojų stažuotės, konferencijos, kartu įgyvendiname įvairius projektus“, - teigia LAJM direktorius, jūrų kapitonas Vaclav Stankevič. Chersoniečiai ir patys kreipėsi į Klaipėdoje įsikūrusią aukštąją jūreivystės mokyklą prašydami padėti baigiamojo kurso studentams, tuo metu atlikusiems būtinąją praktiką jūrų laivuose, užbaigti studijas Lietuvoje. LAJM dėstytojai nedvejodami atsiliepė į ukrainiečių pagalbos šauksmą.

Lietuvoje studijas baigę jaunuoliai įgijo aukštojo mokslo diplomus, kurie pagal profesionalių jūrininko kvalifikaciją patvirtinančių dokumentų išdavimo tvarkos aprašą, jiems suteikia teisę gauti pirmąjį jūrinio laipsnio diplomą.
Darbo užteks visiems – pasaulio laivybos rinkoje itin trūksta būtent tokių aukštos kvalifikacijos vadovaujančiųjų specialistų, jūrininkų.