Lietuvos aukštoji jūreivystės mokykla LAJM: studijos Klaipėdoje - 2016 m.

APIE LAJM | NAUJIENOS | 2016 m. archyvas

STUDENTŲ KONFERENCIJA „TECHNOLOGIJŲ IR VERSLO AKTUALIJOS - 2016“

2016-04-15 LAJM vadybos, finansų ir jūrų technologijų studentai skaitė 10 pranešimų KTU Panevėžio technologijų ir verslo fakulteto rengiamoje studentų mokslinėje konferencijoje „Technologijų ir verslo aktualijos - 2016“. Mokslinės vadovės doc. dr. J. Belova, lekt. V. Locaitienė, lekt. E. Valionienė.
Pranešimų sekcija: „Šiandieniniai vadybos ir ekonomikos procesai“:
Kerpauskaitė, R., Valionienė, E. „UAB „Klaipėdos konteinerių terminalas“ nuosavo kapitalo valdymo poveikio veiklos efektyvumui vertinimas“,
Vaitkutė, L., Valkauskaitė A., Valionienė E. „Lietuvos ekonomikos pokyčių įtakos jūrų transporto įmonių veiklai vertinimas“.
Rožnys K., Blažys, E., Valionienė E. „Jūrų transporto įmonių verslo aplinkos Lietuvoje tyrimas“.
Gvozdas T., Valionienė E. „Klaipėdos jūrų krovinių srautų vertinimas“.
Pranešimų sekcija: „Transportas ir logistika“:
Mikalajūnaitė L., Valionienė E. „UAB „Kamineros krovinių terminalas“ naudojamų durpių krovos technologijų vertinimas“.
Jemeljanova A., Locaitienė V. „Laivų bunkeriavimo suskystintomis gamtinėmis dujomis Klaipėdos uoste technologinės aplinkos tyrimas“.
Monstavičiūtė K. „Klaipėdos valstybinio jūrų uosto bunkeriavimo technologijų patrauklumo vertinimo modelis“.
Potapovaitė J., Belova J. „Technologinių reglamentų kaitos įtakos konteinerių krovos procesui vertinimas UAB „MS LIETUVA“ atvejis“.
Vainoras Ž., Locaitienė V. „Konteinerių terminalo specializacijos keitimo technologinis pagrindimas“.
Zelepūga P., Valionienė E. „Fasavimo technologijų poveikio birių krovinių krovos našumo didinimui vertinimas AB „Klaipėdos jūrų krovinių kompanija“ (KLASCO) pavyzdžiu“.