Lietuvos aukštoji jūreivystės mokykla LAJM: studijos Klaipėdoje - 2016 m.

APIE LAJM | NAUJIENOS | 2016 m. archyvas

PASIRAŠOMAS SGD KLASTERIO KŪRIMO KETINIMO PROTOKOLAS

2016-05-13 Lietuvos aukštoji jūreivystės mokykla tapo SGD klasterio nare. LAJM patvirtino naujai suformuota SGD klasterio valdyba. Suformuotą valdybą sudaro: AB „Klaipėdos nafta“ generalinis driektorius Mantas Bartuška, AB „Vakarų laivų gamykla“ generalinis direktorius Arnoldas Šileika, Všį Klaipėdos universiteto prorektorius Saulius Gulbinskas, VšĮ Klaipėdos mokslo ir technologijų parko vadovė Roma Stubrienė bei naujo nario LAJM direktorius prof.Viktoras Senčila.
Pasirašiusieji klasterio kūrimo ketinimo protokolą įsipareigoja bendradarbiauti vienijant studijų ir verslo potencialą, bendradarbiaujant energetikos, švietimo ir mokslo, verslo srityse. Šio klasterio atsiradimo idėją remia Lietuvos Respublikos Energetikos ministerija bei Lietuvos Respublikos Švietimo ir mokslo ministerija.
2015 m. gruodžio mėn. ketinimų protokolas jau  buvo pasirašytas KU, Klaipėdos mokslo ir technologijų parko, AB „Klaipėdos nafta“ ir AB „Vakarų laivų gamykla“.