Lietuvos aukštoji jūreivystės mokykla LAJM: studijos Klaipėdoje - 2016 m.

APIE LAJM | NAUJIENOS | 2016 m. archyvas

MARE INCOGNITUM - KONKURSAS - PARODA
 
2016 10 24 Vis dar vyksta humoristinių, satyrinių piešinių ir karikatūrų konkursas MARE INCOGNITUM. Lietuvos aukštosios jūreivystės mokyklos ir Nacionalinės karikatūristų asociacijos „Humor Sapiens“ organizuojamas satyrinių, humoristinių piešinių ir karikatūrų paroda-konkursas apie jūrininkus, jūreivystę, jūrininkų rengimo mokslus ir jūrinę praktiką. Darbai talpinami virtualioje erdvėje, tad iki konkurso pabaigos galima balsuoti už patikusius darbus čia
Taip pat vyksta konkursas "Šaržas - mįslė"  https://www.facebook.com/caricatura.lt. Puslapyje tolydžiai bus atidengiami  šaržo - mįslės fragmentai, o pirmas asmuo, kuris atpės kas pavaizduota, laimės LAJM prizus.
 
Konkurse Mare incognitum gali dalyvauti ir piešti nemokantys!
Sugalvokite puikią karikatūros idėją, aprašykite ją ir gal būt ji sudomins kurį nors piešėją ir ją realizuos.
Idėjas siųskite info@caricatura.lt arba g.kalvaitiene@lajm.lt
Visa detalesnė informacija: http://www.caricatura.lt/blogas/?p=4604