Lietuvos aukštoji jūreivystės mokykla LAJM: studijos Klaipėdoje - 2016 m.

APIE LAJM | NAUJIENOS | 2016 m. archyvas

KARJEROS IR KOMUNIKACIJOS SKYRIUS

2016 12 01 Nuo 2016 metų gruodžio 1 dienos LAJM įvyko struktūriniai pokyčiai: panaikintas Tarptautinių ryšių ir projektų skyrius, Karjeros ir viešųjų ryšių skyrius pervadintas į Karjeros ir komunikacijos skyrių (KKS). Projektų specialistė T. Lysenko prisijungė prie KKS komandos. Skyriuje dabar dirba: Karjeros ir komunikacijos  skyriaus vėdėja Dr. Genutė Kalvaitienė, viešųjų ryšių specialistė Viktorija Navickaitė (atsakinga už studijų LAJM informavimą), projektų specialistė Tatjana Lysenko (atsakinga už Erasmus+ projektų koordinavimą), Reda Dubikaltytė - LAJM jūrinio choro vadovė. Skyriaus pagrindinis tikslas - teikti karjeros paslaugas studentams, formuoti patrauklų LAJM įvaizdį, dalyvauti bei organizuoti veiklas, skirtas jūrinių tradicijų puoselėjimui.